Forskjellen på nominell og effektiv rente

interest-rates

Når man skal søke om forbrukslån blir man presentert for to viktige begrep, nemlig nominell rente og effektiv rente. Rentesatsene på disse kan variere ganske mye og det er ikke alltid like lett å skjønne, men heldigvis er det ikke så vanskelig som man kanskje skulle tro, noe vi her skal se på.

Nominell rente

Den nominelle renten er grunnrenten du betaler for å låne pengene av banken, uten at gebyrer og andre kostnader er tatt med i beregningen. Den nominelle renten sier med andre ord lite om hvor dyrt lånet faktisk er, da vi ikke vet hva banken ellers vil kreve av gebyrer. Som et eksempel kan et forbrukslån med 7% nominell rente fint være dyrere enn et lån av tilsvarende størrelse men med en nominell rente på 10%, hvis førstnevnte lån har et mye høyere termingebyr enn sistnevnte lån.

Effektiv rente

Den effektive renten beregnes med utgangspunkt i den nominelle renten med påslag av etableringsgebyr, depotgebyr, termingebyr og andre gebyrer banken eventuelt legger på lånet. Den effektive renten gir med andre ord et mye mer realistisk bilde av hva et lån faktisk koster, enn det den nominelle renten gjør. Når man sammenligner ulike forbrukslån er det derfor primært den effektive renten man bør se på.

Andre faktorer med innflytelse på den effektive renten

Det er ikke bare den nominelle renten og gebyrene på lånet som har innvirkning på den effektive renten, andre faktorer spiller også inn. En viktig faktor er antall betalingsterminer per år. På et boliglån eller annen type lån med sikkerhet i fast eiendom eller løsøre, er det vanlig at man kan velge om man ønsker alt mellom 1 og 12 terminer per år. Man kan med andre ord velge om man vil betale ett stort avdrag i året eller ett mindre avdrag en gang i måneden. Bankene gir ikke i samme grad denne muligheten på usikret forbrukslån, her er det jevnt over bare månedlige terminer som gjelder. Siden termingebyret utgjør en betydelig del av den totale kostnaden, spesielt på mindre forbrukslån, er dette en av faktorene som er med på å drive opp den effektive renten.

Det blir nesten uten unntak ilagt et etableringsgebyr når lånet opprettes, men rutinene for dette varierer fra bank til bank. Noen banker baker etableringsgebyret inn i lånet, slik at du i praksis får litt mindre enn det totale lånebeløpet utbetalt, mens andre banker krever inn etableringsgebyret på toppen av lånebeløpet. Sistnevnte gjør at den effektive renten blir noe høyere. På store lån vil dette ha liten effekt på den effektive renten, men på smålån kan det ha en dramatisk effekt, siden etableringsgebyret utgjør en forholdsmessig stor del av lånesummen.