Er rammelån billigere enn forbrukslån?

rammelaan

Det er ikke sikkert det lønner seg økonomisk å velge rammelån fremfor et usikret forbrukslån. Forskjellene i disse to lånetypene er langt større enn de fleste er klar over, selv om begge gir penger til fri disposisjon. I utgangspunktet kan rammelånene se billigere ut, men det avhenger av flere ting, blant annet hvor disiplinert man er til å nedbetale gjeld.

Hva er forskjellen?

Et rammelån er et slags utvidet boliglån, der det utvidede beløpet (som ikke går til kjøp av bolig), fungerer som en kreditt. Dersom du for eksempel har en bolig med en markedsverdi på 2 millioner, og har 1 million i gjeld på boliglånet, kan du øke lånet med en rammelånsdel på differansen mellom nedbetalingslånet (den ene millionen) og opp til 1,4 millioner. Dette fordi den totale lånesummen ikke kan overstige 70% av boligens verdi. Idéen bak et rammelån er at boligeiere skal kunne låne til hvilket som helst forbruk, med sikkerhet i boligen. Dette gir i utgangspunktet gunstige renter, men rammelånsdelen er alltid en god del høyere enn boliglånsdelen.

Et vanlig forbrukslån kan også brukes til hva en selv måtte ønske. Lånesummen på et forbrukslån er fra det man kaller mikrolån på noen få tusenlapper, og helt opp til 500 000 kroner. Disse grensene varierer fra det ene finansieringsselskapet til det andre. En av de viktigste fordelene med disse lånene er at de små bankene ikke krever at du har bolig å stille med som sikkerhet.

Krav til sikkerhet for rammelån

For å få rammelån må du ha sikkerhet i form av din egen bolig, mens for forbrukslån kreves det altså vanligvis ingen pantesikkerhet. Rammelånet kommer da på toppen av boliglånet, men totalgjelden kan ikke overskride den nevnte grensen som er satt av Finanstilsynet. Boliglånskravene er per i dag slik at belåningsgraden for et rammelån må være under 70% av  boligens verdi. Dette kan komme til å endre seg i 2017, da tilsynet jobber for å få den samme grensen satt ned til 60%. Det forventes også innstramminger i forhold til innbetaling av avdrag på slike lån.

Man kan få forbrukslån med sikkerhet også, noe som gir noe lavere renter. Men, dette er lån som er ment for personer med betalingsanmerkninger, og der bankene ikke vil være villige til å låne ut penger uten sikkerhet i låntakerens bolig.

Kostnadene ved lånene

Rammelån har naturligvis lavere renter enn de fleste forbrukslån, fordi banken har sikkerhet for pengene. Når det gjelder forbrukslån så fastsettes rentene her individuelt, basert på søkerens betalingsevne og kredittverdighet. Jo bedre disse faktorene er, desto bedre blir rentebetingelsene. Dermed kan rentene på et forbrukslån komme nesten ned på samme nivå som en rammelånsdel, men de kan også bli høyere. For å finne ut hva rentene blir, er man nødt til å søke og se hvilke betingelser man får.

De effektive rentene på begge lånetypene avhenger av hvor stor lånesummen er, og hvor lang tilbakebetalingstid man bruker. Et rammelån er her annerledes enn et forbrukslån. Fordi den fungerer som en kreditt uten krav til faste avdrag, kan rentene løpe veldig lenge. Derfor advarer mange økonomer mot de potensielle kostnadene forbundet med rammelånene. Teoretisk sett kan de løpe i flere tiår dersom låntakeren velger å ikke betale månedlige avdrag på kreditten.

Kortere tid å få et forbrukslån

Det at du ikke må stille med sikkerhet gjør også at et forbrukslån kan skaffes til veie langt hurtigere enn et rammelån. Vanligvis tar hele prosessen mellom 1 og 3 dager fra søknaden sendes til banken, og til pengene står klare på konto. Hvor lang tid det tar å få et rammelån avhenger av mange faktorer. Har man allerede boliglånet etablert, vil det gå noenlunde raskt. Skal boligen takseres på nytt i forbindelse med låneutvidelsen, vil det kunne ta flere uker. Det er ellers vanlig at folk søker om rammelån (boliglån med ekstra kreditt) når de etablerer boliglån for første gang, flytter lånet til annen bank, eller kjøper et oppussingsobjekt.

Rammelån kan være en felle

Om man er disiplinert og betaler avdrag på den delen av kreditten man bruker på et rammelån, er låneformen gunstig for mange. Aberet er at slike kreditter gir en veldig enkel tilgang til midler, og mange overvurderer sin egen tilbakebetalingsevne. Derfra er veien kort til å kontinuerlig bruke av kreditten, som igjen står og forrenter seg. Dessverre blir det da ofte slik at man betaler ned på kreditten parallelt med boliglånsdelen. Dermed kan rentetiden bli svært lang, i og med at et boliglån ofte tilbakebetales i løpet av flere tiår. Det som så ut som lave rentekostnader, blir svært store summer til slutt.

Selv om et forbrukslån har høyere renter, er fordelen her at du er pliktig til å betale tilbake avdrag hver eneste måned. Man utsettes rett og slett ikke for fristelsen med å utsette nedbetalingen, og unngår dermed at rentene løper løpske. Det er også enklere å motivere seg til å betale inn ekstra i perioder der man har bedre råd.

Her får du rammelån og forbrukslån

De aller fleste banker som tilbyr vanlige boliglån, har også rammelån i porteføljen. Enkelte kaller det noe annet, som fleksilån, fleksikreditt, boligkreditt eller lignende, men lånetypen er den samme. Noen banker tilbyr også såkalte seniorlån, noe man skal være varsom med. Disse lånene har ingen krav til avbetaling, noe som gjør at totalkostnadene blir temmelig drøye. Bankene aksepterer at lånet ikke tilbakebetales før et eventuelt arveoppgjør og hussalg etter at låntakeren er gått bort, med alle de konsekvenser det medfører.

Sparebanker med boliglån har som regel også forbrukslån, men her også kreves det normalt sikkerhetsstillelse også for disse låneproduktene. De mest fleksible løsningene på lån uten sikkerhet finner vi hos alle småbankene som Bank Norwegian, OPP Finans, Santander, og så videre. Dette er selskaper som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering, og som ikke krever sikkerhet for lånene. Kravene til søkeren er noenlunde like, uansett hvilken av bankene du henvender deg til. Det holder å ha fast inntekt, være mellom 18 og 25 år, samt ha en noenlunde fornuftig betalingshistorikk. Fordi rentebetingelsene ikke er standard, men i stedet fastsettes i hvert enkelt tilfelle, bør man søke hos flere for å få et sammenligningsgrunnlag.