Forskjellen på nominell og effektiv rente

interest-rates

Når man skal søke om forbrukslån blir man presentert for to viktige begrep, nemlig nominell rente og effektiv rente. Rentesatsene på disse kan variere ganske mye og det er ikke alltid like lett å skjønne, men heldigvis er det ikke så vanskelig som man kanskje skulle tro, noe vi her skal se på.

Nominell rente

Den nominelle renten er grunnrenten du betaler for å låne pengene av banken, uten at gebyrer og andre kostnader er tatt med i beregningen. Den nominelle renten sier med andre ord lite om hvor dyrt lånet faktisk er, da vi ikke vet hva banken ellers vil kreve av gebyrer. Som et eksempel kan et forbrukslån med 7% nominell rente fint være dyrere enn et lån av tilsvarende størrelse men med en nominell rente på 10%, hvis førstnevnte lån har et mye høyere termingebyr enn sistnevnte lån.

Effektiv rente

Den effektive renten beregnes med utgangspunkt i den nominelle renten med påslag av etableringsgebyr, depotgebyr, termingebyr og andre gebyrer banken eventuelt legger på lånet. Den effektive renten gir med andre ord et mye mer realistisk bilde av hva et lån faktisk koster, enn det den nominelle renten gjør. Når man sammenligner ulike forbrukslån er det derfor primært den effektive renten man bør se på.

Andre faktorer med innflytelse på den effektive renten

Det er ikke bare den nominelle renten og gebyrene på lånet som har innvirkning på den effektive renten, andre faktorer spiller også inn. En viktig faktor er antall betalingsterminer per år. På et boliglån eller annen type lån med sikkerhet i fast eiendom eller løsøre, er det vanlig at man kan velge om man ønsker alt mellom 1 og 12 terminer per år. Man kan med andre ord velge om man vil betale ett stort avdrag i året eller ett mindre avdrag en gang i måneden. Bankene gir ikke i samme grad denne muligheten på usikret forbrukslån, her er det jevnt over bare månedlige terminer som gjelder. Siden termingebyret utgjør en betydelig del av den totale kostnaden, spesielt på mindre forbrukslån, er dette en av faktorene som er med på å drive opp den effektive renten.

Det blir nesten uten unntak ilagt et etableringsgebyr når lånet opprettes, men rutinene for dette varierer fra bank til bank. Noen banker baker etableringsgebyret inn i lånet, slik at du i praksis får litt mindre enn det totale lånebeløpet utbetalt, mens andre banker krever inn etableringsgebyret på toppen av lånebeløpet. Sistnevnte gjør at den effektive renten blir noe høyere. På store lån vil dette ha liten effekt på den effektive renten, men på smålån kan det ha en dramatisk effekt, siden etableringsgebyret utgjør en forholdsmessig stor del av lånesummen.

Finansiering av julen med forbrukslån

finansiering-av-julen

Julen er en kostbar tid med mange ekstra kostnader og det kan være vanskelig å finne råd til alt. Mange velger å finansiere juleforberedelsene med et forbrukslån, men går du med slike tanker er det et par forholdsregler det kan være lurt å ta.

Sett tæring etter næring

Før du i det hele tatt vurderer å finne penger til julen gjennom et lån uten sikkerhet, bør du vurdere om det kanskje er bedre å justere ned ambisjonene til julegaver, mat og alt det annet som koster penger, for dermed å ha råd til julen uten å ta opp et forbrukslån. Når alt kommer til alt bør julen jo dreie seg om å være sammen med våre nærmeste og de vi er glade i, og gleden ved dette er ikke nødvendigvis proporsjonal med mengden penger vi bruker på julen.

Det er mye penger å spare i god planlegging, så kanskje du kan redusere julebudsjettet betydelig, bare ved å være ute i god tid og med skikkelig forberedelse. Lag lister over hvem du trenger å gi julegave og omtrent hvor mye du ønsker å bruke på hver person, da slipper du å miste kontrollen helt når gaveshoppingen setter inn. På samme måte bør du lage en nøyaktig handleliste for alt av mat, kaker, godteri og annet du trenger for å komme igjennom alle julemiddager, frokoster og julebord. Planlegg i god tid og følg med på de ulike matbutikkenes tilbud i førjulstiden. Med en detaljert handleliste vet du nøyaktig hva du trenger og hvilke tilbud du bør slå til på, og du unngår dyre panikkjøp rett før jul.

Kredittkort eller forbrukslån

Hvis du har bestemt deg for at du trenger å låne penger for å komme gjennom julen, blir neste spørsmål om du bør velge lånet gjennom et kredittkort eller et tradisjonelt forbrukslån. Det er fordeler og ulemper ved begge finansieringsformene, så du bør vurdere ditt eget behov og situasjon nøye, før du bestemmer deg.

Skal du bare låne et mindre beløp, i størrelsesordenen 10-20.000kr., vil det i de fleste tilfeller lønne seg med et kredittkort fremfor et forbrukslån. Et kredittkort har riktignok en noe høyere nominell rente enn et forbrukslån, men det er normalt ikke noe etableringsgebyr forbundet med å få et kredittkort, noe det stort sett alltid er hvis du tar opp et forbrukslån. Etableringsgebyret ligger normalt på 500-1.000kr. Og vil derfor utgjøre en stor prosentandel av den totale lånesummen, så på tross av den noe lavere rente, vil et forbrukslån i de fleste tilfeller allikevel bli dyrere enn et kredittkort ved mindre lånebeløp.

Mange kredittkort gir deg en form for kickback når du handler i bestemte butikker eller online, og dette kan være en bonus det er verdt å ta med seg og noe du selvsagt ikke får på et forbrukslån. En kickback er rett og slett en form for bonus du får godskrevet kontoen kredittkortet er tilknyttet. Størrelsen varierer, men ligger normalt på 2-4%, men i enkelte tilfeller kan det være spesielle kampanjer som gir en kick-back på 10% eller mer. Beløpet du får refundert, blir først godskrevet din konto på slutten av måneden, du betaler med andre ord full pris når du gjør kjøpet, og så får du etter noen uker bonusen inn på konto. Som med alle slike rabatter og bonuser, gjelder det også her å sjekke nøye før man kjøper. Det er tross alt dårlig business å handle et produkt i en butikk som gir deg 5% kickback, hvis du kan kjøpe samme produktet i en annen butikk, uten kickback, men 10% rimeligere.

Sjekk lån fra flere tilbydere

Når du har bestemt deg for om det er et kredittkort eller et forbrukslån du trenger, bør du sammenligne tilbudene til flere banker, før du bestemmer deg. Det finnes en haug med tilbydere av usikret forbrukslån på det norske markedet, men prisen varierer mye fra bank til bank. Når du sammenligner lån er det viktig å huske på at det er den effektive renten du bør fokusere på, da det er denne som gir deg et korrekt bilde av hva lånet faktisk koster deg. Du kan også vurdere å benytte en lånemegler som kan hente inn tilbud på lån fra flere banker og hjelpe deg å finne det beste og billigste lånet for akkurat deg og din situasjon. De aller fleste lånemeglerne som opererer på det norske markedet tilbyr sine tjenester kostnadsfritt for sluttkunden, og du er ikke pliktig til å takke ja til noen av lånetilbudene du mottar. Det er derfor helt risikofritt å benytte en lånemegler, og det er heller ingenting i veien for å benytte flere meglere samtidig.

Lag en plan for nedbetalingen

Jo lengre tid du bruker på nedbetalingen av et lån, desto høyere blir den totale kostnaden på lånet. Det er ikke bare rentene som driver opp utgiften, det månedlige termingebyret gjør også sitt til å drive opp kostnaden. Det er derfor svært viktig at du tenker igjennom hvordan du skal betale ned lånet og lager en plan for hvordan du blir ferdig med tilbakebetalingen så raskt som mulig. Har du ikke full oversikt over din privatøkonomi og utgiftene du forventer i de første månedene av det nye året, bør du lage deg et budsjett før du avgjør om du har råd til å ta opp et forbrukslån eller ikke.

Hvis ikke du kan betale tilbake et lån brukt på kortsiktig moro, som en julefeiring tross alt er, i løpet av et par måneder, bør du kraftig vurdere om det er bedre å justere ambisjonene for julen ned og gjennomføre en jul på sparebluss. Det er selvsagt aldri hyggelig å måtte spare seg igjennom en viktig høytid som julen, men det er fremdeles bedre enn å ta opp et kostbart forbrukslån som du må slite med i mange måneder.

Er rammelån billigere enn forbrukslån?

rammelaan

Det er ikke sikkert det lønner seg økonomisk å velge rammelån fremfor et usikret forbrukslån. Forskjellene i disse to lånetypene er langt større enn de fleste er klar over, selv om begge gir penger til fri disposisjon. I utgangspunktet kan rammelånene se billigere ut, men det avhenger av flere ting, blant annet hvor disiplinert man er til å nedbetale gjeld.

Hva er forskjellen?

Et rammelån er et slags utvidet boliglån, der det utvidede beløpet (som ikke går til kjøp av bolig), fungerer som en kreditt. Dersom du for eksempel har en bolig med en markedsverdi på 2 millioner, og har 1 million i gjeld på boliglånet, kan du øke lånet med en rammelånsdel på differansen mellom nedbetalingslånet (den ene millionen) og opp til 1,4 millioner. Dette fordi den totale lånesummen ikke kan overstige 70% av boligens verdi. Idéen bak et rammelån er at boligeiere skal kunne låne til hvilket som helst forbruk, med sikkerhet i boligen. Dette gir i utgangspunktet gunstige renter, men rammelånsdelen er alltid en god del høyere enn boliglånsdelen.

Et vanlig forbrukslån kan også brukes til hva en selv måtte ønske. Lånesummen på et forbrukslån er fra det man kaller mikrolån på noen få tusenlapper, og helt opp til 500 000 kroner. Disse grensene varierer fra det ene finansieringsselskapet til det andre. En av de viktigste fordelene med disse lånene er at de små bankene ikke krever at du har bolig å stille med som sikkerhet.

Krav til sikkerhet for rammelån

For å få rammelån må du ha sikkerhet i form av din egen bolig, mens for forbrukslån kreves det altså vanligvis ingen pantesikkerhet. Rammelånet kommer da på toppen av boliglånet, men totalgjelden kan ikke overskride den nevnte grensen som er satt av Finanstilsynet. Boliglånskravene er per i dag slik at belåningsgraden for et rammelån må være under 70% av  boligens verdi. Dette kan komme til å endre seg i 2017, da tilsynet jobber for å få den samme grensen satt ned til 60%. Det forventes også innstramminger i forhold til innbetaling av avdrag på slike lån.

Man kan få forbrukslån med sikkerhet også, noe som gir noe lavere renter. Men, dette er lån som er ment for personer med betalingsanmerkninger, og der bankene ikke vil være villige til å låne ut penger uten sikkerhet i låntakerens bolig.

Kostnadene ved lånene

Rammelån har naturligvis lavere renter enn de fleste forbrukslån, fordi banken har sikkerhet for pengene. Når det gjelder forbrukslån så fastsettes rentene her individuelt, basert på søkerens betalingsevne og kredittverdighet. Jo bedre disse faktorene er, desto bedre blir rentebetingelsene. Dermed kan rentene på et forbrukslån komme nesten ned på samme nivå som en rammelånsdel, men de kan også bli høyere. For å finne ut hva rentene blir, er man nødt til å søke og se hvilke betingelser man får.

De effektive rentene på begge lånetypene avhenger av hvor stor lånesummen er, og hvor lang tilbakebetalingstid man bruker. Et rammelån er her annerledes enn et forbrukslån. Fordi den fungerer som en kreditt uten krav til faste avdrag, kan rentene løpe veldig lenge. Derfor advarer mange økonomer mot de potensielle kostnadene forbundet med rammelånene. Teoretisk sett kan de løpe i flere tiår dersom låntakeren velger å ikke betale månedlige avdrag på kreditten.

Kortere tid å få et forbrukslån

Det at du ikke må stille med sikkerhet gjør også at et forbrukslån kan skaffes til veie langt hurtigere enn et rammelån. Vanligvis tar hele prosessen mellom 1 og 3 dager fra søknaden sendes til banken, og til pengene står klare på konto. Hvor lang tid det tar å få et rammelån avhenger av mange faktorer. Har man allerede boliglånet etablert, vil det gå noenlunde raskt. Skal boligen takseres på nytt i forbindelse med låneutvidelsen, vil det kunne ta flere uker. Det er ellers vanlig at folk søker om rammelån (boliglån med ekstra kreditt) når de etablerer boliglån for første gang, flytter lånet til annen bank, eller kjøper et oppussingsobjekt.

Rammelån kan være en felle

Om man er disiplinert og betaler avdrag på den delen av kreditten man bruker på et rammelån, er låneformen gunstig for mange. Aberet er at slike kreditter gir en veldig enkel tilgang til midler, og mange overvurderer sin egen tilbakebetalingsevne. Derfra er veien kort til å kontinuerlig bruke av kreditten, som igjen står og forrenter seg. Dessverre blir det da ofte slik at man betaler ned på kreditten parallelt med boliglånsdelen. Dermed kan rentetiden bli svært lang, i og med at et boliglån ofte tilbakebetales i løpet av flere tiår. Det som så ut som lave rentekostnader, blir svært store summer til slutt.

Selv om et forbrukslån har høyere renter, er fordelen her at du er pliktig til å betale tilbake avdrag hver eneste måned. Man utsettes rett og slett ikke for fristelsen med å utsette nedbetalingen, og unngår dermed at rentene løper løpske. Det er også enklere å motivere seg til å betale inn ekstra i perioder der man har bedre råd.

Her får du rammelån og forbrukslån

De aller fleste banker som tilbyr vanlige boliglån, har også rammelån i porteføljen. Enkelte kaller det noe annet, som fleksilån, fleksikreditt, boligkreditt eller lignende, men lånetypen er den samme. Noen banker tilbyr også såkalte seniorlån, noe man skal være varsom med. Disse lånene har ingen krav til avbetaling, noe som gjør at totalkostnadene blir temmelig drøye. Bankene aksepterer at lånet ikke tilbakebetales før et eventuelt arveoppgjør og hussalg etter at låntakeren er gått bort, med alle de konsekvenser det medfører.

Sparebanker med boliglån har som regel også forbrukslån, men her også kreves det normalt sikkerhetsstillelse også for disse låneproduktene. De mest fleksible løsningene på lån uten sikkerhet finner vi hos alle småbankene som Bank Norwegian, OPP Finans, Santander, og så videre. Dette er selskaper som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering, og som ikke krever sikkerhet for lånene. Kravene til søkeren er noenlunde like, uansett hvilken av bankene du henvender deg til. Det holder å ha fast inntekt, være mellom 18 og 25 år, samt ha en noenlunde fornuftig betalingshistorikk. Fordi rentebetingelsene ikke er standard, men i stedet fastsettes i hvert enkelt tilfelle, bør man søke hos flere for å få et sammenligningsgrunnlag.

Forbrukslån med og uten sikkerhet

Close-ups of 50, 100, 200 NOK Norwegian crones paper bank notes

I all hovedsak er forbrukslån med sikkerhet kun aktuelt for de som uheldigvis har betalingsanmerkninger. Alle banker vi vanligvis forbinder med forbrukerfinansiering, unngår dette med pantesikkerhet av flere grunner. Lånene skal være enkle å utstede, det skal gå raskt å få pengene overført til kontoen, og lånene skal være tilgjengelig for flest mulig.

Forbrukslån uten sikkerhet er standarden

Forbrukslån uten sikkerhet er en svært tilgjengelig og fleksibel låneform. Tiden det tar fra man søker, til pengene står disponible på kontoen, reduseres betraktelig sammenlignet med sikrede lån. Det vanlige er at det går fra 1 til 3 dager totalt, mens med sikrede lån kan hele prosessen ta betydelig lenger, og spesielt når det gjelder boliglån. Idéen bak forbrukslån ligger nettopp i det at de skal kunne skaffes raskt eller på dagen, fordi pengene som oftest brukes til nødvendige investeringer som ikke lar vente på seg.

Krav til søkeren reduserer bankens risiko

Nesten alle banker som tilbyr forbrukslån, gjør dette uten krav til at søkeren stiller med pantesikkerhet. For å få et usikret lån, må søkeren likevel tilfredsstille visse krav til alder, inntekt, bosted eller nasjonalitet, og så videre. Dette er en måte for banken å redusere risikoen for mislighold. I tillegg har bankene forskrifter de må følge, der disse også tar sikte på å redusere faren for at låntakere pådrar seg gjeldsproblemer.

Alderskravet er normalt fra 18 til 25 år, alt ettersom hvilken bank du søker hos. Inntektskravet varierer også fra bank til bank. Det høyeste kravet er 250 000 kroner i brutto årsinntekt, men lånesummen man kan få utbetalt vil være gjenstand for en individuell vurdering av betalingsevnen. Har man for eksempel lav inntekt og allerede gjeld fra før, vil man neppe få låne de høyeste summene. Bankene bruker da vanligvis å tilby forbrukslån på et lavere beløp.

Hva aksepteres som sikkerhet

Som sikkerhet aksepterer bankene mer eller mindre utelukkende eiendom du selv eier. Det vanligste er dermed boligen din, eventuelt en sekundærbolig dersom du også eier en slik. I enkelte tilfeller kan en fritidseiendom, næringseiendom eller tomt aksepteres som sikkerhet, men dette er mer uvanlig, blant annet fordi verditakseringen er mer komplisert. Som en hovedregel er det bolig som aksepteres. Boligens belåningsgrad vil spille en rolle, og den totale gjelden kan ikke overstige 85% av boligens markedsverdi.

Søker du om billån hos banker som tilbyr dette i tillegg til forbrukslån (som for eksempel Santander Consumer Bank), vil det i mange tilfeller være aktuelt for banken å ta pantesikkerhet i bilen. Dette beror på bilens verdi og salgbarhet.

Når kreves det sikkerhet?

Personer som har betalingsanmerkninger, og i visse tilfeller, aktive inkassokrav, får stort sett aldri innvilget forbrukslån. I slike situasjoner er det kun to løsninger. Den første er å kvitte seg med anmerkningen før man søker. Reglene er at betalingsanmerkninger skal slettes umiddelbart etter at det gjeldende kravet er oppgjort. Dette er noe kreditor er forpliktet til å innmelde til kredittopplysningsbyråene.

Den andre løsningen er å søke om forbrukslån med sikkerhet hos det fåtallet banker som tilbyr dette. BlueStep Finance er et av selskapene som tilbyr lån til refinansiering av annen gjeld, selv for de med betalingsanmerkninger. Det laveste lånet her er på 250 000 kroner. Banken aksepterer både bolig og fritidseiendom som sikkerhet, men med ulike krav til belåningsgraden. Dette lånet kan du søke om direkte til BlueStep, eller eventuelt bruke lånemeglere som Zen Banking og MyCredit, som innhenter tilbud fra flere banker. Bank2 fra Eikagruppen tilbyr også refinansieringslån med sikkerhet, med laveste lånegrense på 300 000 kroner.oppgjort. Dette er noe kreditor  kredittopplysningsbyråene. Den andre løsningen er de kravet er oppgjort.

Rentene blir lavere med sikkerhet

Rentebetingelsene blir naturligvis lavere når banken har sikkerhet for lånet. For begge typene lån (sikret og usikret), fastsettes rentene individuelt for hver søker. Dette baseres på søkerens kredittscore, og personer med god betalingsevne får bedre renter enn de med lavere betalingsevne. Den laveste nominelle renten er ikke så forskjellig, og på henholdsvis cirka 5% for sikrede lån, mens for usikrede lån starter de nominelle rentene på rundt 7%. Spennvidden er imidlertid ganske forskjellig. De høyeste rentene du kan få på et sikret lån er omtrent 11%, mens for usikrede lån kan de bli betydelig høyere dersom lånesummen er veldig lav. Se forøvrig forbrukslån.no – søk om lån for en god liste over hva de ulike tilbyderene tilbyr av renter.

Reduserte renter på forbrukslån uten sikkerhet

Det er mulig å påvirke rentene bankene gir, også for forbrukslånene som er usikrede. Et av grepene er å søke sammen med en medlåner, hos de bankene som aksepterer dette. En medlåner blir da medansvarlig for tilbakebetalingen. Denne løsningen derfor er mest aktuell for samboere og ektefeller med felles økonomi. Vennepar som låner sammen er ikke alltid å anbefale. Skulle en av partene unnlate å betale sin andel av renter og avdrag, kan den andre bli sittende alene igjen med alle kostnadene.

Man kan også foreta noen grep for å forbedre kredittscoren, som altså er den bankene bruker til å fastsette rentetilbudet. Det vanligste her er å kvitte seg med smågjeld, oppgi eventuelle ekstrainntekter når man søker (må dokumenteres), samt tilstrebe en best mulig betalingshistorikk. Det siste innebærer at man betaler regninger i tide, og unngår purringer og inkassosaker.